Beleidsplan

BELEIDSPLAN VERENIGDE VELUWSE KOREN

INHOUDSOPGAVE:
1. Naam en zetel van de vereniging
2. Statutaire grondslag van de vereniging
3. Structuur van de vereniging
4. Kenmerken & Activiteiten van de vereniging
5. Financiële gegevens van de vereniging 
5. Lange termijn visie van de vereniging

1. NAAM EN ZETEL VAN DE VERENIGING
De vereniging “Verenigde Veluwse Koren” is opgericht op 22 december 1965 en is aangegaan voor
onbepaalde tijd. De vereniging is gevestigd in Harderwijk.
De vereniging staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40094761.

2. STATUTAIRE GRONDSLAGEN EN DOEL VAN DE VERENIGING
* De vereniging heeft als grondslag de Bijbel.
* De vereniging heeft ten doel in overeenstemming met haar grondslag:
a. De beoefening van de koorzang.
b. De bevordering van de muziek- en zangkunst.
* De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen die voor het bereiken van dit doel
bevorderlijk zijn.
* Bij reglement kunnen nadere bepalingen worden gegeven omtrent het bereiken van het doel van de
vereniging.

3. STRUCTUUUR VAN DE VERENIGING
De leden van de Verenigde Veluwse Koren zijn tevens lid van de volgende zangkoren:
* Hervormd Kerkkoor gevestigd te Ermelo.
* Christelijk Gemende Zangvereniging “Crescendo” gevestigd te Hulshorst.
* Christelijk Gemende Zangvereniging “Euödia” gevestigd te Hierden.
* Gemengde Zangvereniging “De Lofstem” gevestigd te Putten,

De leden van deze koren zijn allen stemgerechtigd in de ledenvergadering van de Verenigde Veluwse
Koren.

4. KENMERKEN EN ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING
Dirigent en begeleiding :
De Verenigde Veluwse Koren staan sinds het jaar 1999 onder leiding van dirigent Leander van der
Steen. Hij heeft een conservatorium opleiding gedaan in schoolmuziek, orgel, piano en orkest- en
koordirectie. Hij is hoofdorganist van de Grote Kerk in Ede en heeft een eigen lespraktijk.
Hij schrijft zelf veel muziek voor het repertoire van de VVK waaronder prachtige cantates die ook
worden uitgevoerd in concerten in Het Concertgebouw in Amsterdam.

Oud Veluwse klederdracht :
De Verenigde Veluwse Koren treden op in traditionele klederdracht zoals die vroeger werd gedragen
op de Noord- en Midden Veluwe. Elke plaats heeft een eigen dracht, hetgeen vooral te zien is aan de
mutsen die de dames dragen. Bij sommige mutsen horen ook prachtige oorijzers.
De jurken zijn overwegend zwart en aan de bovenkant versiert met kantwerk. Als enig sieraad wordt
een zilveren broche of bloedkoralen ketting gedragen, Sommige dames dragen een zwart beugeltasje
met een zilveren beugel. De mannen zijn gekleed in een zwart lakens pak met pet. Onder de jas wordt een
zogenaamd “befje” gedragen. Een soort slabbetje versierd met kant en voorzien van gouden knopen.
Een aantal mannen versieren hun pak met een mooi zakhorloge aan een sierlijke ketting. Wij houden de
traditionele Veluwse klederdracht in eren en vinden dat dit culturele erfgoed niet verloren mag gaan.

Repertoire :
Het repertoire kenmerkt zich door een grote voorliefde voor het eenvoudige geestelijke lied, waarbij
gezocht wordt naar bewerkingen die de tekst extra onderstrepen en muzikaal gezien kwaliteit hebben.
Maar ook grote koorwerken worden met veel inzet van de koorleden uitgevoerd. Ook het vaderlandse
lied wordt bij gepaste gelegenheden gezongen.

Optredens en concerten :
Buitenlandse koorreizen :
De Verenigde Veluwse Koren hebben verschillende buitenlandse koorreizen gemaakt naar
Canada, Parijs, Wenen-Praag en Bratislava, Ladelund, Dresden, Normandië en Engeland.
In de toekomst hopen we meer buitenlandse koorreizen te organiseren.

Deelname concerten van Stichting Kerstconcert :
Al vele jaren mocht De Verenigde Veluwse Koren meewerken aan kerstconcerten in De Doelen
in Rotterdam en de laatste jaren in Het Concertgebouw in Amsterdam. Deze concerten worden
uitgevoerd met het koor Cantilene uit Barneveld en Heman uit Capelle a/d IJssel.
Deze kerstconcerten staan onder leiding van onze dirigent Leander van der Steen met als
begeleiding een groot ensemble. In 2022 hopen we weer aan dit concert te kunnen deelnemen.

Overige optredens en concerten :
Doorgaans treed ons koor ongeveer tien keer per jaar op in kerken en op andere podia op de
Noord-West Veluwe en in diverse andere plaatsen in Nederland.
Voor 2022 staan er al meerdere concerten gepland waaronder Damwoude in Friesland en
Stadskanaal in Groningen.

CD opnamen :
Wij hebben tijdens het bestaan van De Verenigde Veluwse Koren al vele CD’s mogen opnemen.
De laatste CD was een jubileum CD ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het koor.
De CD’s staan op de website vermeld. We hopen in 2022 weer te mogen meewerken aan een
nieuwe CD-opname met het werk van Petrus.

5. FINANCIELE GEGEVENS VAN DE VERENIGING :
Onderstaand zijn opgenomen :
     De balans per 31 december 2021 en per 31 december 2020
     De winst- en verliesrekening  over 2021 en 2020 met de begrotingen van 2021 en 2022
Financiele gegevens van de vereniging

6. LANGE TERMIJN VISIE VAN DE VERENIGING :
Financiële gevolgen van verdere ledendaling :
Als het ledenaantal verder daalt, dan zal dit ook financiële gevolgen hebben voor de vereniging. De
contributie kan niet onbeperkt worden verhoogd, want een grote stijging van de contributie zal zeker
ook tot opzeggingen van het lidmaatschap leiden. De vaste kosten van de dirigent voor het huidige
dienstverband van 25 uur per week zal dan niet meer opgebracht kunnen worden. Samenvoeging van
twee koren zou leiden tot een daling van de kosten van de dirigent met ruim twintig procent. Als het
samenvoegen van twee koren echter met flink ledenverlies gepaard gaat, dan heeft deze
maatregel uiteindelijk weinig effect.

Werving nieuwe leden :
Om het voortbestaan van de Verenigde Veluwse Koren te waarborgen dient het aantal leden tenminste
200 te zijn en dienen de vier koren tenminste elk 45 actieve leden te hebben en te houden met een goede
verdeling in stemsoorten. Ook moet de gemiddelde leeftijd van de leden niet verder stijgen.
Dat kan alleen maar worden gerealiseerd als er nieuwe leden bij komen die aanmerkelijk jonger zijn
dan de huidige gemiddelde leeftijd van 70 jaar.

Ledenwerfacties :
Om de daling van het ledenaantal te voorkomen zal er een ledenwerfactie moeten worden opgezet met
als doel om de Verenigde Veluwse Koren jaarlijks met ca 15 nieuwe leden te laten groeien.
Om deze ledenaanwas te realiseren worden de volgende acties ondernomen:
* Elk lid van de VVK vraagt aan zijn of haar kinderen, schoonzonen, schoondochters en kleinkinderen
of zij een keer een repetitie van het koor willen meemaken om de sfeer te proeven en het zingen in een
koor te ervaren.
* We schrijven een artikel in de plaatselijke kranten van Nunspeet, Harderwijk/Hierden, Ermelo en
Putten, waarin we de Verenigde Veluwse Koren promoten en ook de oud Veluwse klederdracht voor
het voetlicht brengen.

* Omdat we een christelijk repertoire hebben moeten we nieuwe leden ook zoeken onder kerkbezoekers
in Nunspeet/Hulshorst, Harderwijk/Hierden, Ermelo en Putten door middel van nieuws of een oproep
voor nieuwe leden in kerkbladen en weekbrieven.
* We gaan de Verenigde Veluwse Koren op Facebook promoten met korte verslagen van concerten
aangevuld met foto’s en filmpjes.
* We moeten onze website wat commerciëler maken en ook meer aandacht geven aan ledenwerving.
* We moeten meer publiciteit geven in de vestigingsplaatsen van de verschillende koren betreffende
het tweejaarlijkse kerstconcert in Het Concertgebouw in Amsterdam.
* Tijdens of na afloop van onze concerten worden promotieflyers uitgedeeld aan de bezoekers van het
concert of optreden.
* Onze flyers en promotiemateriaal moet niet alleen gericht zijn op de promotie van de Verenigde
Veluwse Koren, maar ook op de ledenwerving.
* Nieuwe leden worden gedurende de eerste drie maanden vrijgesteld van betaling van de contributie.

Conclusie :
Als de daling van het ledenaantal in de komende jaren kan worden omgezet in een stijging, dan is
het voortbestaan van het koor voor langere tijd gewaarborgd.

Harderwijk, 15 april 2022.