Jaarrekening

U wilt misschien graag weten hoe de vereniging er financieel voor staat.

Momenteel kunt u de balansrekening 2019 & 202o, wins- en verliesrekening over 2020 & 2021
en de begroting van 2022 bekijken.

Financiele gegevens van de vereniging