Contact

Secretariaat VVK
Gerie van de Mheen – van den Hoorn
Telefoon: (0341) 36 01 45
E-mail: secretaris@verenigdeveluwsekoren.nl

Aanvraag concerten
Ben Jonker
Telefoon: (0341) 55 65 01
E-mail: algemeenadjunct@verenigdeveluwsekoren.nl

Donateuradministratie
Alie Loedeman – van de Poll
Telefoon: (0341) 55 18 48

Janny van Loo – van de Kolk
Telefoon: (0341) 55 82 31
E-mail: donateuradministratie@verenigdeveluwsekoren.nl

IBAN
NL51 RABO 0354 6305 55 
t.n.v. Verenigde Veluwse Koren te Hierden

Ingeschreven K.v.K onder nummer: 40094761
Fiscaalnummer : 002851003