Doelstelling

STATUTAIRE GRONDSLAGEN EN DOEL VAN DE VERENIGING

* De vereniging heeft als grondslag de Bijbel.
* De vereniging heeft ten doel in overeenstemming met haar grondslag:
a. De beoefening van de koorzang.
b. De bevordering van de muziek- en zangkunst.
* De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen die voor het bereiken van dit doel bevorderlijk zijn.
* Bij reglement kunnen nadere bepalingen worden gegeven omtrent het bereiken van het doel van de vereniging.

STRUCTUUUR VAN DE VERENIGING

De leden van de Verenigde Veluwse Koren zijn tevens lid van de volgende zangkoren:
* Hervormd Kerkkoor gevestigd te Ermelo.
* Christelijk Gemende Zangvereniging “Crescendo” gevestigd te Hulshorst.
* Christelijk Gemende Zangvereniging “Euödia” gevestigd te Hierden.
* Gemengde Zangvereniging “De Lofstem” gevestigd te Putten,

De leden van deze koren zijn allen stemgerechtigd in de ledenvergadering van de Verenigde Veluwse
Koren.
De bestuursleden krijgen geen beloning of vergoeding voor hun werk, dat zij op vrijwillige basis uitoefenen.