Dirigent

leanderLeander van der Steen werd in 1973 te Ede geboren.

Op de plaatselijke muziekschool kreeg hij jarenlang orgelles van Jan van Gijn. In 1987 behaalde hij de eerste prijs op het orgelconcours Gelderse muziekscholen in Arnhem. Op het Utrechts Conservatorium studeerde hij de hoofdvakken schoolmuziek en orgel. In 1996 en 1997 rondde hij deze twee studies af. Verder richtte hij zich op de vakken piano en orkest- en koordirectie.

Momenteel is hij dirigent van de Verenigde Veluwse Koren, Crescendo (Nunspeet), Euodia (Hierden), het Hervormd Kerkkoor (Ermelo), de Lofstem (Putten), en de Reformatorische zangvereniging Cantilene (Barneveld). Met deze en andere koren heeft hij concertreizen gemaakt door verschillende landen in Europa.

Als dirigent geeft hij samen met Martien van der Zwan leiding aan het christelijk ensemble Parlando. Ook heeft hij een uitgebreide lespraktijk met orgel- en pianoleerlingen.

Daarnaast geeft hij instrumentale concerten, huiskamerconcerten, werkt hij mee aan diverse radio- en cd-opnamen en begeleidt hij regelmatig koren en samenzang. Als organist is hij verbonden aan de Oude Kerk in Ede en als pianist bij de maandelijkse interkerkelijke zangavonden in Renkum.

Leander componeert muziek voor verschillende bezettingen, waaronder diverse orgelwerken (Psalmen in klank), pianowerken (Liedimpressies voor piano) zettingen en nieuwe melodieën voor diverse liedbundels, orkestwerken en grote cantates voor koor en orkest (o.a. Licht in de duisternis, Troost Mijn volk en het kerstoratorium “In de volheid van de tijd.”) . Deze werken zijn uitgevoerd tijdens kerstconcerten in de Doelen in Rotterdam en in het Concertgebouw in Amsterdam.

Meer informatie: leandervandersteen.nl