Groot is Uw trouw

 11,00

Categorie:

Beschrijving

01- Klem vast aan de Rots u
02- Is uw paspoort getekend?
03- Abba, Vader
04- Groot is Uw trouw
05- The banner of the Cross (trompetsolo)
06- Elk uur, elk ogenblik
07- Samen in de Naam van Jezus
08- ’s Heeren goedheid
09- De zondeval
10- God is en blijft getrouw
11- Boven de starren
12- O Heer, wees ons nabij
13- Afgedwaald kind, keer weer
14- ‘k Hef de ogen naar ’t gebergte heen
15- Vat mijne hand (trompetsolo)
16- Alles wat adem heeft, love de Heer
17- Heer, Onze God, hoe heerlijk is Uw naam
18- Middernacht