25 jaar Verenigde Veluwse Koren

 11,00

Categorie:

Beschrijving

CD 1
01- Van U wil ik zingen
02- Ik heb de vaste grond gevonden
03- Psalm 43:1, 3 en 4
04- De nieuwe aarde
05- Leer mij volgen
06- Hem in ’t harte dragen
07- Machtige Heiland
08- Gebed om genade
09- King all Glorious
10- Onze Vader
11- Psalm 99:1, 3 en 8
12- Eren Koning
13- Psalm 25:1, 3 en 8
14- Looft nu den Heer
15- Amen, Jezus Christus
16- Ach blijf met Uw genade
17- Leid mij Heer
18- Psalm 42:1, 3 en 5
19- Hemelse Vader

CD 2
01- Veluwse koren verheffen hun stem
02- Psalm 116:1, 2, 3 en 7
03- Heer, die het bidden hoort
04- Ik leg de namen van mijn kinderen
05- Bevrijding
06- Eens als de bazuinen klinken
07- Zal ‘k mijn Heiland weder kruisigen
08- Waakt, ontwaakt
09- Kom in mijn hart, Heer Jezus
10- Wij bezitten een woord
11- O Jezus, Uw kruis
12- Rejoice in the Lord always
13- Psalm 101:1, 2 en 6
14- Zegenbede
15- Avondgebed
16- Ja Jezus, U zij roem en eer
17- Heer, ik hoor van rijke zegen
18- Aan de hand van Jezus
19- Blijf mij nabij